PREKLADY - maďarský jazyk

 
 

Vítajte na našej stránke!

Ponúkame Vám expresné a kvalitné vyhotovenie úradne overených a neoverených prekladov
z/do jazyka maďarského a ich doručenie doporučenou zásielkou 1. triedy
po celej SR

MEDZI NAJČASTEJŠIE PREKLADANÉ DOKUMENTY U NÁS PATRIA

doklady k dovozu vozidiel: technický preukaz, faktúra, kúpna zmluva
výpisy z matriky: rodný list, sobášny list
dokumenty pre firmy: výpis z obchodného registra, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, podpisový vzor, výpis z registra trestov účtovná závierka, výkazy, daňové priznanie
osobné doklady: pracovná zmluva, potvrdenie, osvedčenie
maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom

Zabezpečujeme aj preklady webových stránok

 Spoľahlivý prekladateľ pre Vás 

Ďakujeme za návštevu!